Activitats

CURSOS DE FORMACIÓ PER A MESTRES EN L’ÀREA DE MATEMÀTIQUES

Dissabte 1 de desembre de 2018

EL JOC COM A EINA D’APRENENTAGE I COMUNICACIÓ

HORARI:
de 10:00 a 13.00 h

PREU:

30 € (Materials i refrigeri inclosos)

LLOC:
Institut Metropolità Centre de Formació
Carrer Cartagena, 285. 08025 Barcelona

COM PODEM TREBALLAR LA RESTA PORTANT-NE D’UNA MANERA DIFERENT?
  Inscriu-te ara! Més informació  

Dissabte 1 de desembre de 2018

EL JOC COM A EINA D’APRENENTAGE I COMUNICACIÓ

HORARI:
de 10:00 a 13.00 h

PREU:

30 € (Materials i refrigeri inclosos)

LLOC:
Institut Metropolità Centre de Formació
Carrer Cartagena, 285. 08025 Barcelona

COM PODEM TREBALLAR LA RESTA PORTANT-NE D’UNA MANERA DIFERENT?
  Inscriu-te ara! Més informació  
 

Dimarts 19 i 26 de gener i 2, 9 i 16 de febrer de 2021 a les 17:30h

ALGORITMES FORA

Cerificat per la Generalitat

MODALITAT: Curs On-line. En directe o bé seguiment de material del Drive.
DURADA: Dimarts a les 17:30h classe presencial en directe d’1’5h aprox.

PREU:
80 € (75 € si s’apunta més d’un docent del mateix centre o si ja s’ha fet algun altre curs de +KMATES)

CONTINGUT:
Es veurà la manera de presentar i treballar les operacions bàsiques (suma, resta, multiplicació i divisió) a partir de materials manipulables. I no només es queda amb la manipulació, sinó que també treballa la transició de l’alumne des d’aquest estadi més concret fins a l’estadi abstracte. Curs de 5 sessions organitzades en dos blocs: Bloc 1, Session 1 i 2, SUMA I RESTA. Bloc 2, Sessions 3 i 4, PRODUCTE I DIVISIÓ. Sessió 5: Number Talks. Curs a dreçat a professorat d’educació primària. 

 

  Inscriu-te ara! Més informació  
 

Dijous 25 de febrer i 4, 11, 18 i 25 de març de 2021 a les 18:00h

ELS PETITS TAMBÉ PODEN COMPTAR

Cerificat per la Generalitat

MODALITAT: Curs On-line. En directe o bé seguiment de material del Drive.
DURADA: Dijous a les 18:00h classe presencial en directe d’1’5h aprox.

PREU:
100 € (95 € si s’apunta més d’un docent del mateix centre o si ja s’ha fet algun altre curs de +KMATES)

CONTINGUT:
Curs de 5 setmanes on es tracta el comptatge, la geometria, les seriacions i com podem introduir el discurs matemàtic a les aules d’infantil per recolzar qualsevol de les activitats, així com també en el treball de problemes i en el càlcul mental.

Curs Els petits també pden comptar
  Inscriu-te ara! Més informació  
 

Dimecres 20, 27 de gener i 3 i 10 de febrer de 2021 a les 19:00h

D’ON PARTIM EN LES FRACCIONS?

MODALITAT: Curs On-line. En directe o bé seguiment de material del Drive.
DURADA: Dimecres a les 19:00h classe presencial en directe d’1’5h aprox.

PREU:

75 € (70 € si s’apunta més d’un docent del mateix centre o si ja s’ha fet algun altre curs de +KMATES)

CONTINGUT:
El concepte de fracció és un dels puntals de les matemàtiques i necessita temps de manipulació i representació per poder entendre’s profundament. Què és una fracció equivalent i com operar amb fraccions? Es treballarà la progressió del concepte al llarg de la primària i es veurà com a fonament d’una gran part de les matemàtiques de secundària. Curs a dreçat a professorat d’educació primària. 

Curs de fraccions per a professors primària

  Inscriu-te ara! Més informació  
 

Dimarts 19 i 26 de gener i 2, 9 i 16 de febrer de 2021 a les 19:00h

MATEMÀTIQUES A SECUNDÀRIA. QUÈ PODEM FER DIFERENT?

MODALITAT: Curs On-line. En directe o bé seguiment de material del Drive.
DURADA: Dijous a les 19:00h classe presencial en directe d’1’5h aprox.

PREU:

75 € (70 € si s’apunta més d’un docent del mateix centre o si ja s’ha fet algun altre curs de +KMATES)

CONTINGUT:
Curs adreçat als docents de secundària, sobretot als docents dels primers cursos d’aquesta etapa. En aquesta formació es veurà la importància de treballar el diàleg matemàtic i com aquest pot permetre als alumnes construir el coneixement matemàtic. Es mostraran diferents estratègies i activitats concretes per treballar l’àlgebra, la geometria, la numeració,…les quals permeten als alumnes un assoliment molt més sòlid d’aquests continguts.

Curs matemàtiques a secundària

  Inscriu-te ara! Més informació  
 

Jueves 21 y 28 de Enero y 4, 11 y 18 de Febrero de 2021 a las 18:00h

LOS PEQUEÑOS TAMBIÉN PUEDEN CONTAR

MODALIDAD: Curso Online. En directo y/o seguimiento de todo el material en el Drive.
DURACIÓN: 
Jueves a las 18:00 clase presencial en directo de 1’5h. aprox.

PRECIO:
95 € (90 € si se apunta más de un docente del mismo centro)

CONTENIDO:
Curso de 5 semanas donde trataremos el conteo, la geometría, las seriaciones y cómo podemos introducir el discurso matemático en las clases de infantil para apoyar cualquier actividad, para la resolución de problemas y el cálculo mental.

Curso para profesorado de Infantil Los Pequeños también pueden contar

  Inscrívete ahora! Más información  
 

Miércoles 24 de febrero y 3, 10, 17 y 24 de marzo de 2021 a las 19:00h

FUERA ALGORITMOS

MODALIDAD: Curso Online. En directo y/o seguimiento de todo el material en el Drive.
DURACIÓN: 
Miércoles a las 19:00 clase presencial en directo de 1’5h. aprox.

PRECIO:
75 € (70 € si se apunta más de un docente del mismo centro)

CONTENIDO:
Se verán distintas formas de trabajar las operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división) a partir de materiales manipulables. Y no sólo nos quedamos con la manipulación, sino que trabajamos también la transición del alumno des del estadio más concreto al más abstracto. Curso de 5 sesiones organizadas en dos bloques: Bloque 1, Sesiones 1 y 2, SUMA Y RESTA. Bloque 2, Sesiones 3 y 4, PRODUCTO y DIVISIÓN. Sesión 5: Number Talks. Curso para profesorado de Educación Primaria. 

 

 

  Inscrívete ahora! Más información