Inscripció

  Nom*

  Cognoms*

  Titulació acadèmica*

  Telèfon de contacte

  Correu electrònic*

  Programa:

  Comentaris


  D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter, li informem que les dades de caràcter personal sol·licitades s’inclouran en el corresponent fitxer responsabilitat de Meskmates. La finalitat de la recollida de les dades, és la gestió d’aquesta sol·licitud i el destinatari de la informació poden ser altres entitats públiques en cas que les dades es comuniquin a un tercer. També accepto rebre noves ofertes d'activitats organitzades des de Meskmates. Amb aquesta inscripció, autoritzo a Meskmates, a publicar si escau, les imatges de les fotografies, en les que pugui aparèixer, durant la meva participació en aquesta activitat. Es podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades que es subministren, per mitjà del correu electrònic a info@meskmates.com.
  Per tot el que s’ha exposat anteriorment, i amb la única finalitat d’acomplir amb les exigències de la legislació vigent en matèria de protecció de dades, signo com a prova d’acceptació.

  He llegit i accepto les condicions

  * Camps obligatoris