Math Games

logo-match-games

En què consisteix?

És un conjunt de jocs pensats per donar suport a l’aprenentatge de les matemàtiques tant a infantil com a primària.

Objectius

Cada joc té un objectiu concret a treballar (descompondre el cinc i el 10, treballar la desena per facilitar el càlcul, visualitzar la recta numèrica, etc).
Amb el material proporcionat i utilitzant la representació gràfica s’introdueixen i es reforcen cada una de les operacions bàsiques que es treballen en aquestes etapes i també les seves propietats.

Cada un dels jocs té les seves normes i una vegada aquestes han estan explicades pel mestre/a els alumnes juguen sense la seva supervisió, autogestionant-se.

Tots els jocs promouen el diàleg, ja que l’alumne explica què és el que està fent als seus companys i el perquè. En acabar la sessió hi ha una posada en comú on el docent recull les conclusions a les quals s’ha arribat i en fa un tancament.

Beneficis

  • L’alumne té en tot moment un paper actiu en el procés, ja que és responsable de seguir les normes del joc i autoregular-se.
  • L’objectiu principal és aprendre jugant. Els jocs no tenen una filosofia competitiva i el que realment importa no és acabar el primer o obtenir la màxima puntuació, sinó haver entès el joc.
  • Els jocs poden durar l’estona que es vulgui. Tots els alumnes poden jugar a un mateix joc o es poden tenir diversos jocs similars funcionant alhora en un mateix espai
  • La dificultat dels jocs s’adapta a la diversitat que hi ha a l’aula i al nivell dels alumnes.
Captura de pantalla 2016-02-18 a las 21.27.26