Programa

D’ON PARTIM AMB LES FRACCIONS?

El concepte de fracció és un dels puntals de les matemàtiques. Necessita temps de manipulació i representació per poder entendre profundament què és una fracció, què és una fracció equivalent i com operar amb fraccions. Sovint, però, passem massa aviat a l’abstracte i a l’ús d’algorismes i els alumnes acaben memoritzant procediments sense preguntar-se què estan fent i sobretot, el perquè ho estan fent.

En aquesta sessió es treballarà la progressió del concepte de fracció al llarg de la primària i es veurà com és el fonament d’una gran part de les matemàtiques de secundària. S’introduirà de forma manipulativa per poder passar del concret a l’abstracte, deixant per a més endavant l’aparició i la utilització dels algorismes. Es compartiran materials concrets, diverses formes de representació i les estratègies més habituals.

OBJECTIUS DE LA FORMACIÓ:
1. Engrescar als participants a iniciar o continuar canvis en la metodologia de les matemàtiques.
2. Promoure una visió positiva respecte les matemàtiques entre l’alumnat.
3. Fomentar la competència comunicativa amb la promoció del discurs matemàtic a l’aula.
4. Valorar la importància del material manipulable per passar del coneixement concret a l’abstracte i fomentar la utilització d’aquest a l’hora de treballar amb les fraccions.
5. Veure els diferents materials que es poden utilitzar per treballar fraccions.
6. Justificar la importància d’assolir el sentit numèric sòlidament.
7. Diferenciar entre un exercici i un problema. Treballar problemes que es resolen mitjançant fraccions

DIRIGIT A:
Mestres d’educació primària

DATA:
Dissabte 6 d’abril de 2019

HORARI:
de 9.30 a 14.00 h

PREU:
40 € 
(Materials inclosos)

LLOC:
Institut Nòrdic. Gran Via de les Corts Catalanes 541, 1-2. 08011 Barcelona

ESTRUCTURA DE LA SESSIÓ:
Per poder treballar amb tranquil·litat i utilitzar una metodologia activa i participativa per part dels participants, hem temporalitzat el curs de la següent manera:

 

DISSABTE MATÍ

HORARI CONTINGUTS
9.30 a 11.30 h De la part concreta a la part abstracte passant per la part gràfica. Treballar el significat de les fraccions i la seva representació. Fraccions equivalents
11.30 a 11.45 h Pausa cafè.
11.45 a 13.15 h La suma i la resta de fraccions. Treballar amb el concepte de m.c.m. El producte i la divisió de fraccions.
13.15 a 14:00 h Posada en comú i tancament.

 

   
   
   
   
   

Es lliurarà als participants un certificat de participació al curs així com també una carpeta amb la documentació relacionada i treballada en el mateix.

Places limitades, treball en grup reduït.

Inscriu-te ara!