Number Talks

logo-number-talks

En què consisteix?

És una rutina que ocupa els primers moments de la classe de matemàtiques i que dura de 5 a 15 minuts com a màxim.
Es proposa una tasca als alumnes i aquests la resolen mentalment i de forma individual. Una vegada el mestre/a observa que la gran majoria dels alumnes ja ha arribat a una resposta, recull els resultats.Posteriorment els alumnes expliquen les diferents estratègies seguides a la resta de companys mentre el docent les representa gràficament.
Finalment es valora conjuntament si el procediment i el resultat finals són correctes.

Objectius

L’alumne té un paper actiu en tot el procés; n’és el protagonista principal. El docent passa a ser un facilitador de la conversa i amb les seves preguntes ajuda els alumnes a explicar els passos que han seguit per arribar fins a la solució. L’objectiu més important en aquesta rutina és saber comunicar i raonar els passos seguits, essent això més important que la mateixa resposta.

Beneficis

  • És compatible amb la manera de treballar del centre, siguin quines siguin les metodologies utilitzades.
  • Tot l’alumnat millora, sobretot els que presenten més dificultats.
  • El grup se sent més còmode amb la matèria, millora l’autoconfiança, l’agilitat en el càlcul i l’exactitud en la resposta.
  • Amb poc temps aplicant NUMBER TALKS els alumnes tenen més flexibilitat numèrica i disposen d’una major quantitat d’estratègies conegudes, enteses i aplicades.
info-number-talks