Programa

COM PODEM MULTIPLICAR SENSE HAVER DE MEMORITZAR LES TAULES?

Al curs de tercer i quart de primària, una de les tasques que ens requereix més esforços a mestres i famílies és l’aprenentatge de les taules de multiplicar.

Sovint aquest aprenentatge es basa en la memòria, memòria sovint a curt termini. Treballant el pensament divergent i la flexibilitat numèrica els alumnes poden veure que hi ha diverses maneres d’arribar al mateix resultat, de manera que la memòria no és la única manera a partir de la qual els alumnes poden saber el resultat d’una determinada operació, inclosa la multiplicació.

La manera com es treballarà el producte, i de forma indirecta també la divisió, va directament vinculat a conceptes geomètrics, buscant així la relació entre aquests dos blocs de la matèria: numeració i càlcul i espai, forma i mesura.

Es reforçarà la importància que a tots els cursos es treballi seguint l’ordre segu?ent: manipulació, representació gràfica i per últim, la representació simbòlica.

Aquest taller es pot fer de forma independent al proposat per treballar la suma i resta.

 

OBJECTIUS DE LA FORMACIÓ:

  1. Engrescar als participants a iniciar o continuar canvis en la metodologia de les matemàtiques.
  2. Promoure una visió positiva respecte les matemàtiques entre l’alumnat.
  3. Fomentar la competència comunicativa amb la promoció del discurs matemàtic a l’aula.
  4. Valorar la importància del material manipulable per passar del coneixement concret a l’abstracte i fomentar la utilització d’aquest a l’hora de treballar la multiplicació i la divisió.
  5. Veure la gradació d’aquestes operacions al llarg dels cursos i dels materials que es poden utilitzar.
  6. Justificar la importància d’assolir el sentit numèric sòlidament.
  7. Diferenciar entre un exercici i un problema. Treballar problemes que es resolen mitjançant aquestes operacions.

 

DATA I HORARIS:
Dissabte 30 de novembre de 2019. Matí de 9.15 a 13.30 h

PREU:
40 € (Materials i refrigeri inclosos)
Demaneu informació dels descomptes per a grups de mestres d’una mateixa escola.

LLOC:
Escola El Miracle.
Pl. Cardenal Arce Ochotorena, s/n.
43003 Tarragona

ESTRUCTURA DE LA SESSIÓ:
Per poder treballar amb tranquil·litat i utilitzar una metodologia activa i participativa per part dels participants, hem temporalitzat el curs de la següent manera:

 

HORARI CONTINGUTS
9.30 a 11.30 h Benvinguda i presentació
De la part concreta a la part abstracte passant per la part gràfica. Importància de la descomposició alhora de començar a treballar la multiplicació.
La progressió de la multiplicació al llarg dels cursos.
11.30 a 11.45 h Pausa cafè.
11.45 a 13.15 h La divisió treballada de forma simultània respecte la multiplicació. Fraccions i decimals. Representació dels decimals mitjançant elsvblocs de base 10. Descomposició dels nombres a partir dels seus factors i determinació del m.c.m. manipulant i treballant gràficament.
13.15 a 13.30 h Posada en comú i tancament

Es lliurarà als participants un certificat de participació al curs així com també una carpeta amb la documentació relacionada i treballada en el mateix (propostes d’activitats, jocs, plantilles,…).

 

Es lliurarà als participants un certificat de participació al curs així com també una carpeta amb la documentació relacionada i treballada en el mateix.

Places limitades, treball en grup reduït.

Inscriu-te ara!