La desena

LA DESENA, CONCEPTE IMPRESCINDIBLE PER PODER CONSTRUIR EL CONTINGUT MATEMÀTIC.

Quan parlem de quin és el concepte matemàtic imprescindible a treballar a l’escola sense el qual no es pot avançar, estem parlant clarament de la DESENA. El sistema mètric és decimal, els nombres amb els que representem situacions de la vida quotidiana i amb els que fem operacions estan construïts amb base 10, tenim 10 dits que ens ajuden a contar,…

Si som conscients de la importància d’aquest concepte, entendrem el perquè quan es treballa cal fer-ho amb diferents propostes. No tots els alumnes aprenen igual, cal exposar-los a activitats diverses, recursos i materials diversos, sempre buscant una coherència entre tots ells per evitar que els alumnes entrin amb contradiccions.

Basant-nos en el model CPA (concret, pictòric i abstracte (metodologia Singapur)) treballarem amb diferents propostes que permetran als alumnes transitar pels diferents estadis i permetre que aquests arribin a un coneixement abstracte d’aquest concepte que els permetrà, alhora, iniciar-se d’una forma ferma i segura al món de les operacions bàsiques, començant per la suma i la resta.

OBJECTIUS DE LA FORMACIÓ:

  1. Engrescar als participants a iniciar o continuar canvis en la metodologia de les matemàtiques.
  2. Valorar la importància del material manipulable per passar del coneixement concret a l’abstracte i fomentar la utilització d’aquesta l’hora de treballar la desena, la suma i la resta.
  3. Fomentar la competència comunicativa amb la promoció del discurs matemàtic a l’aula.
  4. Veure diferents materials que es poden utilitzar perquè els alumnes construeixin el concepte de desena i com aquests materials ens permeten introduir la suma i la resta com a operacions.
  5. Justificar la importància d’assolir el sentit numèric sòlidament.

Estructura de la sessió:

Per poder treballar amb tranquil·litat i utilitzar una metodologia activa i participativa per part dels participants, hem fet dues propostes i hem temporalitzat la sessió de la segu?ent manera:

DESTINATARI DEL CURS:
Mestres d’educació infantil i primària

DATA I HORARIS:
Dijous 24 d’octubre de 2019. Tarda de 19.15 a 20.15 h

Dissabte 9 de novembre de 2019. Matí de 9.15 a 13.30 h

PREU:
25 € (Materials i refrigeri inclosos)

LLOC:
LA PEÇA
Anselm Clavé, 8
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)

 

ESTRUCTURA DE LA SESSIÓ:

HORARI MATÍ CONTINGUTS
9.30 a 11.00 h

Benvinguda i presentació

De la part concreta a la part abstracte passant per la part gràfica.
Model CPA (metodologia Singapur)
Treballar el concepte de la DESENA i la seva descomposició materials manipulables.
Propostes concretes d’activitats i jocs.

11.00 a 11.45 h Pausa cafè
11.15 a 12.15 h La suma i la resta a infantil i a cicle inicial, construint unes bases sòlides que permetin treballar amb èxit aquestes operacions en cursos posteriors.
12.15 a 12.30 h Posada en comú i tancament

HORARI TARDA CONTINGUTS
17.30 a 19.00 h

Benvinguda i presentació

De la part concreta a la part abstracte passant per la part gràfica.
Model CPA (metodologia Singapur)
Treballar el concepte de la DESENA i la seva descomposició materials manipulables.
Propostes concretes d’activitats i jocs.

19.00 a 19.15 h Pausa cafè
19.15 a 20.15 h La suma i la resta a infantil i a cicle inicial, construint unes bases sòlides que permetin treballar amb èxit aquestes operacions en cursos posteriors.
20.15 a 20.30 h Posada en comú i tancament

Es lliurarà als participants un certificat de participació al curs així com també una carpeta amb la documentació relacionada i treballada en el mateix (propostes d’activitats, jocs, plantilles,…). Els grups seran reduïts, amb un màxim de 10 participants.

 

Inscriu-te ara!